Teknik Personel Görevlisi

YEDİTEPE TEMİZLİK

Her iş kolu için alt yapı hizmetlerinin yapılabilmesi adına çeşitli teknik personel görevlisi görevlendirilmektedir. Teknik personel yapılacak işe bağlı olarak çalışan ve işşin özelliklerine göre ayrı uzmanlık gerektiren konularda uzman kişilerden oluşan kişilerdir. Teknik personel  bir işin yapılabilmesi adına çeşitli altyapı hizmetlerini sunan ve o işi kuran kişidir. Örneğin bir bilgisayar şirketinde teknik personel bilgisayar uzmanları olduğu gibi aynı zamanda şirketin devamlılığını sağlayan çeşitli personellerdir. Teknik personeller işin asıl uzmanlık gerektiren kısımlarında çalıştıkları için onları genellikle görmeyiz.

Teknik personel görevlisi bir iş yerinde hizmet verilen asıl işin yapılabilmesini sağlayan uzmanlık alanıdır. Her iş kolunda aranan tekniki özellikleri bilen ve o bölümde uzmanlaşmış kişiler teknik personel görevlisi olarak kabul edilir. Örneğin bir inşaatta teknik personel çalışan mühendisler ve ustalardır. Teknik personel bir işin kuruluşu sırasında olmazsa olmaz personellerden olduğu için bu personeller işin kuruluşundan başlayarak iş devam ettiği sürece çalıştırılması gereken kişilerdir. Teknik personeller işi kuran, yaptıran veya yapan ve o işi denetleyen kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir işin asıl kurucuları fikir bazında olmasada fiilen teknik personellerdir. Teknik personel yapılan işe özgü değişebilir bir bilgi birikimi ve o işe özgü bir uzmanlık isteyen bir eleman türüdür.

Teknik personel görevlisi uzmanlık isteyen kişilerden oluştuğu için için altyapısında çalışan kişilerdir. İşin yapım aşamasında, yapımı sürerken ve iş bittikten sonra denetim ve kontrol safhalarında görev yapan teknik personel her iş kolu için aranan bir personel türüdür.  Teknik personellerin çalışma koşulları da diğer personellerden farklı olmalıdır. Öncelikle büyük bir stres ve yük altında çalışan bu elemanlar için özel çalışma koşulları getirilmelidir.

info@yeditepetemizlik.com.tr
Tüm hakları yeditepetemizlik.com.tr'e aittir. 2016® temizlik Firmaları